Total Quality Management
TQM ("Total Quality Management", eller "total kvalitetsstyring") betyder, at hele Camozzi-organisationen skal gøre en målrettet indsats for at forbedre kvaliteten og resultaterne løbende, så vi som minimum er i stand til at leve op til kundernes forventninger.

TQM er i bund og grund en administrationsbaseret strategi for succes på lang sigt.

TQM fokuserer på koncernens overordnede kvalitetsrelaterede tiltag, heriblandt administration af kvalitetsrelaterede spørgsmål, kvalitetsstyring og vedligeholdelse, kvalitetsforbedring og kvalitetssikring.

TQM tager højde for samtlige kvalitetsrelaterede tiltag på alle niveauer med inddragelse af alle koncernens medarbejdere.
Hos Camozzi indebærer TQM-indsatsen, at samtlige medlemmer af organisationen tager del i arbejdet med at forbedre processerne, produkterne, tjenesterne og virksomhedskulturen.

Et kernekoncept i forbindelse med implementeringen af TQM er et sæt ledelsesprincipper, der medvirker til at øge kvaliteten og produktiviteten:

• Fokus på kundetilfredshed
• En målrettet indsats for at forbedre produkter og tjenester
• Nedbrydelse af barrierer mellem personaleområder
• Konstant forbedring af hver eneste proces med hensyn til planlægning, produktion og service
• Indførelse af oplæring/uddannelse på jobbet
• Indførelse af en omfattende plan for uddannelse og opkvalificering af samtlige medarbejdere
• Inddragelse af samtlige medarbejdere i optimeringsarbejdet
• Tilskyndelse til lederskab
• Eliminering af spild og ineffektivitet.