Camozzi Research Center


Camozzi Research Centre (CRC) er Camozzi-koncernens strategiske afdeling, og den har til formål at fremme aktiviteter med henblik på forskning og udvikling hos virksomheder både inden for og uden for koncernen.


Hos CRC analyseres nye teknologier og forretningsmuligheder i de brancher, der er relevante for Camozzi-koncernen. Denne analyse af nye teknologier og industrielle processer af potentiel interesse for koncernen er afgørende, hvis det teknologiske forspring i forhold til udviklingslandene skal bevares.

I fuldstændig synergi med Camozzi-koncernens forskellige afdelinger (markedsføring, teknik, produktstyring osv.) defineres forskningsprojekter via fastlæggelse af målsætningerne for den teknologiske udvikling på både mellemlang og lang sigt, hvilket efterfølgende udmønter sig i strukturerede og gennemtænkte projekter.
CRC fungerer som en grænseflade til såvel offentlige som private forskningsinstitutter. For at realisere afdelingens mission arbejdes der tæt sammen med førende nationale og internationale universiteter og forskningscentre, og diverse europæiske agenturers og organisationers aktiviteter følges nøje med henblik på at udnytte den erhvervede ekspertise i resten af koncernen.

Hemmeligheden bag Camozzi-koncernens succes er innovation, dvs. evnen til at omsætte nye idéer i produkter og tjenester, som markedet efterspørger. For at kunne bevare vores konkurrencefordel er vi dog nødt til at beskytte vores idéer og knowhow mod misbrug og ulovlig kopiering. CRC hjælper koncernens virksomheder med hele denne proces, lige fra den indledende analyse af nyudviklede løsninger til teknisk assistance i forbindelse med patentansøgninger og administration af allerede bevilgede patenter.