Arbetstillfällen


Inom vår koncern finns det vissa värderingar som vi anser vara viktigare än andra – nämligen våra mänskliga värderingar.

Verksamheten inom Camozzi har alltid byggt på personalens enastående egenskaper och vi tror fullt och fast på att företagets framgångar världen över hänger på hur bra vi kan utveckla vår personal. Våra personalresurser är vårt kapital som vi ska motivera och skydda, och garantera konkreta tillfällen till yrkesmässig utveckling. Att arbeta inom Camozzi innebär att känna till och förstå de mekanismer och den logik som ligger till grund för hur man arbetar i ett multinationellt företag som verkar inom varierande industrisektorer och med verksamhet på 21 platser världen över. Många av våra anställda är unga – andra har arbetat hos oss “hela livet” och givit företaget både lojalitet och vänskap –  människor med olika kön, ras och kultur.

Camozzi erbjuder all sin personal samma möjligheter och en arbetsmiljö som är stimulerande, säker och motiverande – en miljö där de anställda trivs med sitt arbete och får uppmuntran och stöd för att utveckla sina intressen och sin förmåga – och där de engagerar sig aktivt för ett gemensamt mål, att arbeta som en grupp i en välstrukturerad organisation som bygger på förtroende och ömsesidig respekt. Vi letar efter personer som utmärker sig och som  kan bidra till att vi kan förverkliga våra planer –  flexibla och beslutsamma personer som kan samarbeta i en grupp och hela tiden lära sig av och utnyttja övriga kollegors erfarenhet. Om du är intresserad av att arbeta inom Camozzi ska du fylla i nedanstående blankett och skicka din CV till oss.

(Attach here your Curriculum Vitae in .doc .docx or .pdf)
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.