Leverantörer
Urval och hantering av leverantörer till Camozzi Spa sköts av Camozzikoncernens inköpsavdelning som med hjälp av personal med specialutbildning inom de olika försörjningsområdena hanterar inköp till samtliga koncernföretag.

Många leverantörer har redan lärt sig uppskatta fördelarna med att samarbeta nära med koncernens personal -  väl förberedda och ytterst motiverade personer som samarbetar med mycket effektiva leverantörer i syfte att säkerställa en lyckad framtid för Camozzikoncernen.

Om du tror att du kan tillföra ökat värde i form av kvalitet och innovation genom att arbeta för Camozzikoncernen, är du välkommen att besöka vår inköpsavdelning  och fylla i ansökningsblanketten för att komma med i Camozzis databas.