Idéer från Omvärlden


Kreativitet är ett av människans mest fantastiska uttrycksmedel och ofta utvecklas de bästa idéerna i andra sammanhang än i de företag där de sedan kommer att tillämpas.

Den här delen är avsedd att uppmuntra till utbyte av idéer, lösningar och förslag som kan vara av intresse och som kan komma att tillämpas inom ett eller flera företag i Camozzikoncernen.

Om du tror att du har ett intressant förslag, ett patent, eller har kommit på en nyskapande lösning - fyll i blanketten på Camozzikoncernens webbplats och berätta om din idé med en kortfattad beskrivning av fördelarna och eventuellt de investeringar som krävs.

Om dina idéer uppfyller våra fordringar blir du kontaktad av får forsknings- och utvecklingsavdelning.