Mission & Vision
Camozzi S.p.A. strävar efter att bli det ledande företaget inom konstruktion, tillverkning och distribution av tryckluftskomponenter som tillhandahåller lösningar till sina kunder genom högsta kompetens och mest avancerade teknik.

Vi vill positionera oss som ett innovations- och konstruktionsinriktat företag som tar fram lösningar med högt kundvärde med utgångspunkt från högkvalitativa komponenter.

Vi samarbetar med både små och stora företag, OEM, slutanvändare, tekniska avdelningar och återförsäljare på samma professionella sätt med kompetens och passion.
Vi strävar efter att utveckla och behålla kvalificerad personal genom att kontinuerligt förbättra deras förmåga och kunskaper.

Vi strävar också efter att garantera stöd och support till alla våra kunder via våra dotterbolag och partners över hela världen.

Vår ambition är att bidra till en hållbar utveckling inom alla områden där vi är verksamma genom att tillsammans med våra partners tillhandahålla innovativa lösningar och etablera långsiktiga förhållanden, ömsesidigt förtroende samt respekt för mänskliga värderingar och för miljön.

För varje verksamhet som vi för närvarande eller i framtiden ägnar eller kommer att ägna oss åt vill vi att våra kunder och anställda ska välja oss på grund av den anda av innovation, effektivitet och socialt ansvarstagande som karakteriserar vårt dagliga arbete och vårt sätt att sköta vår verksamhet.

Att ha anställda som arbetar engagerat och som är stolta över att ingå i Camozzikoncernen är det mål som hela tiden driver oss framåt.