Socialt Engagemang


Att knyta samman vårt namn och vår image med händelser som har tydlig social, kulturell och sportslig koppling är en väsentlig del av vår strategi och hur vi bedriver vår verksamhet.

Vår sponsringsverksamhet världen över har noggrant utvecklats i linje med våra varumärkesvärderingar och vår filosofi som har "hållbar utveckling" som mål.
Det här innebär att stöd till samhället i det sociala sammanhang som vi verkar, samtidigt som vi skapar uppmärksamhet kring våra varumärken, är en nyckelfaktor när det handlar om att fastställa våra sponsringsaktiviteter.

Vi tror på behovet av att stödja händelser som innebär möjligheter att mötas och utvecklas personligen och vi är för närvarande engagerade på flera fronter, bl.a.:
- Sponsring av internationella idrottsevenemang som t.ex. Camozzis rullstolstävling eller Homeros kappseglare;
- Sponsring av lag i internationella biltävlingar, t.ex. Camozzi Audi Italy som leds av världsmästaren i Super Star-serien Gianni Morbidelli;
- Sponsring av grupper som t.ex. Medicus Mundi som ägnar sig åt hälsovård i några av världens fattigaste länder.

 

For further information visit: