Innovation & Kvalitet


För oss innebär innovation  processer och verksamheter som medger utveckling av nyskapande lösningar på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Målet är att kunna förutse marknadstrenderna, förutsäga kundernas servicebehov och hela tiden förnya sig genom att skapa en bas för nya affärsområden med produkter som ger ökat värde för användaren.

Dessa målsättningar får inte dra uppmärksamheten från miljö, arbetsplatssäkerhet, personal, utveckling eller samhällshänsyn.

Hos Camozzi är vi övertygade om att innovationsprocessen bara kan fungera på rätt sätt om den tillämpas kontinuerligt och inte särskiljs från forskning, utbildning, organisatorisk och teknisk utveckling och ständigt övervakas genom särskilda strukturer.

Just av den orsaken har vi på Camozzi inrättat särskilda avdelningar som är tänkta att hantera följande funktioner:

- Teknisk forskning & utveckling (CRC-Camozzi forskningscentrum)
- Utbildning (Camozzi Competence Centre, Innse Berardiskolan)
- Optimering av processer och aktiviteter i enlighet med principerna för "Lean Production" (CIS-Camozzi innovationssystem)