Camozzi Forskningscentrum


Camozzis forskningscentrum (CRC) är ett företag inom Camozzikoncernen med den strategiska uppgiften att assistera och främja forsknings- och innovationsverksamheten i olika företag inom och utanför koncernen.

På CRC analyseras nya teknologier och nya affärsmöjligheter med koppling till branscher av intresse för Camozzikoncernen där man också följer teknikutvecklingen samt genomför tekniska och ekonomiska utvärderingar av dessa möjligheter. Uppföljningen av de nya teknologierna och industriprocesserna som kan vara av intresse för koncernen är ytterst viktiga för att bibehålla avståndet till framväxande länder.

Genom fullständig synergi mellan Camozzikoncernens olika avdelningar (marknadsföring, teknisk utveckling, produktmanagement) fastställs forskningsprogram genom att de tekniska målen utvecklas och definieras på medellång och lång sikt vilket senare resulterar i projekt med strukturerad och detaljerad planering.
CRC utgör kontaktytan mot offentliga och privata forskningsinstitutioner. För att kunna bedriva sin verksamhet har man ett nära samarbete med ledande universitet och forskningscentra både inom och utom landet och följer verksamheten vid olika italienska och europeiska myndigheter och organisationer och delar med sig av de expertkunskaper som inhämtats inom koncernen.

Hemligheten bakom Camozzikoncernens framgångar är innovationsförmågan, dvs. förmågan att kunna omvandla innovativa idéer till produkter och tjänster som uppskattas av marknaden. För att skydda sitt kunnande och sina konkurrensfördelar mot förfalskningar och missbruk måste idéerna emellertid skyddas på ett lagligt sätt. CRC stödjer koncernbolagen i denna process - från det första stadiet med avancerad analys av lösningarna till den tekniska hanteringen av patentansökningar och till hanteringen av redan erhållna patenter.