Camozzi Innovationssystem
“Camozzi innovationssystem”  - Camozzikoncernens sätt att få "saker och ting gjorda" - har en direkt koppling till "Total kvalitetshantering (TQM)", Lean Production System (LMS)" samt till "Försörjningskedjehanteringen (SCM)".

Detta verksamhetsstyrningssystem har inrättats utifrån tio års kontinuerliga förbättringar med syftet att "helt och hållet eliminera allt slöseri och ineffektivitet" i samtliga produktionsled för att komma fram till de mest nyskapande och effektiva metoderna.

Camozzi har som avsikt att "tillfredsställa sina kunder på det snabbaste och mest effektiva sättet i syfte att leverera högkvalitativa produkter så snabbt som möjligt med respekt för miljö och samhälle”, vilket innebär att optimera samtliga interna processer och aktiviteter och samtidigt samarbeta med sina leverantörer och kunder.