Filosofin Bakom Lean Production


Att hantera affärsprocesser i överensstämmelse med principerna för lean production innebär inte bara att organisera tillverkningssystemet på ett resurssnålt och effektivt sätt (lean manufacturing), utan också att alla aktiviteter i företagets processer och informationsflödet hanteras utifrån samma målsättning -  större effektivitet och minskat slöseri.

Hos Camozzi åstadkommer vi detta primärt genom att ge personalen självbestämmande på alla nivåer -  alla medarbetare har möjligheten att övervaka och stoppa tillverkningsprocessen när han/hon upptäcker ett tillverkningsfel i syfte att vidta omedelbara åtgärder och återställa erforderliga kvalitetskrav. Sådan varning visas genom kvalitetssäkringsavdelningen i realtid via det centrala kontrollsystemet.

En annan aspekt av Camozzis verksamhetsledning är tillämpningen av "I rätt tid" som innebär att varje process endast producerar det som behövs för nästa process vid exakt rätt tillfälle ("vad som behövs, när det behövs och i erforderlig mängd") vilket medför en betydande minskning av mellanbuffertar och lager.

Camozzi S.p.A. (automation) är organiserat i särskilda arbetsenheter som tar fram individuella produktserier med en mängd variationer, vilket ger större flexibilitet och går fortare medan  bolag som sysslar med mer komplexa projekt som t.ex. maskinverktyg från Innse Berardi och Ingersoll, eller bomullsspinnmaskiner från Marzoli, hanterar individuella kontrakt med hjälp av särskild programvara som optimerar tidsmässigt rätta aktiviteter från komponentanskaffning till hantering av verksamhetssekvenser.

Den här sortens hantering är bara möjlig om den omfattar samtliga funktioner och alla avdelningar - från de högautomatiserade lagren via de interna mekanikavdelningarna där verktyg och utrustning byggs och underhålls, till det faktiska leverantörssamarbetet.