Försörjningskedja


Tänk dig att kunna sköta verksamheten tack vare säkerheten och tryggheten hos en tillförlitlig samarbetsparter, som snabbt kan reagera på brådskande behov och som utan problem kan hjälpa dig med dina önskemål. Att ge överlägsen service och skapa värde för kunden är centralt inom Camozzi. Ur logistiksynpunkt kan tjänsten ses som en optimal ordercykelhantering och kräver överlägsen funktion när det gäller verksamheten och hanteringen av hela kedjan, från inkommande till utgående leveranser. Tidsmässigt korrekt orderexpediering garanterar att kunden får rätt produkt i rätt tid, med rätt antal och utan att kompromissa med kvalitet, överensstämmelse och pris ("7-rättsprincipen").

I tider av instabil ekonomi och instabila marknader och med en alltmer komplex och global konkurrensmiljö ökar förväntningarna på service och för att få nöjda kunder krävs ett stort engagemang i kontinuerlig förbättring. På Camozzi är vi övertygade om att förbättringsåtgärder inte bara kan vidtas vid en enstaka anläggning eftersom dagens försörjningskedjor är komplexa och förgrenade för att kunna dra nytta av leverantörernas specialisering och behovet av omfattande service på marknaden.
Det är viktigt att utforska och bygga upp värdeskapande processer ur ett försörjningsperspektiv - med början hos leverantörerna och till den bortersta distributionsänden och att engagera slutkunden - eftersom alla aktörer i kedjan har en viktig roll i att bedöma tjänsterna. Nöjda kunder och företagets rykte står på spel här. Samtliga företag i Camozzikoncernen tillämpar principerna för denna process (SCM) som innebär integrerad hantering av den logistik-produktiva försörjningskedjan i syfte att åstadkomma höga servicenivåer.

Samarbete inom försörjningskedjan är nyckeln till framgång och omfattar också slutkunden. Samarbete, i synnerhet med kunden,  innebär ett tillfälle att dela med sig av värdefull information för att planera tillämpningen (samarbetsplanering) och för att förbättra verksamhetsledningen utifrån en tydlig definition av tjänsten såsom kunden förväntar sig (serviceavtal). Att skapa värde för kunden omfattar också avancerade logistiktjänster som t.ex. kanbanförsörjning, leveransschema, paketering, VMI-system (leverantörsstyrda lager), konsignationslager eller EDI (elektronisk dataöverföring).

Informationstekniken är en teknik som används intensivt och i stor omfattning och koncernens SAP-system (system, tillämpningar och produkter) innebär viktig support, men försörjningskedjans hanteringsprocesser kan inte bortse från "disciplinerade" och "analytiska" processer.

Kontinuerlig förbättring av servicestandarderna kräver noggrann kontroll av prestanda, prestandamätning med nyckeltal (KPI) samt jämförelser med industrins referenspunkter, där samtliga dessa dagligen företas genom interna kontrollfunktioner enligt principen att: den bästa tänkbara analysförmågan ger de bästa resultaten.