Total Kvalitetshantering
Uttrycket “total kvalitetshantering”innebär för Camozzis hela organisation att ha ett starkt engagemang i kontinuerlig förbättring av kvalitet och prestanda som uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

Total kvalitetshantering (TQM) är innerst inne en "hanteringsprincip" för framgång i ett långsiktigt perspektiv.

TQM ser till samtliga kvalitetsåtgärder som vidtas av ett företag, bl.a. kvalitetsutformning och utveckling, kvalitetskontroll och underhåll, kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring.

TQM tar hänsyn till samtliga kvalitetsåtgärder som vidtas på alla nivåer och omfattar alla företagets anställda. Hos Camozzi innebär TQM att alla i vår organisation medverkar till att förbättra processer, produkter, tjänster samt den företagskultur som de arbetar inom.

Ett centralt koncept vid tillämpningen av TQM är ett antal hanteringsprinciper som bidrar till att öka kvaliteten och produktiviteten:

• Fokus på nöjda kunder
• Ständigt förbättra produkter och tjänster.
• Öka samarbetet mellan olika personalområden.
• Kontinuerligt förbättra samtliga processer som rör planering, produktion och service.
• Kontinuerlig utbildning för personalen.
• Säkerställa att samtlig personal arbetar för att genomföra förändringar.
• Ständig ledarskapsutveckling.
• Eliminera slöseri och ineffektivitet