Certifieringar


Vår föresats att uppnå en ”totalkvalitet” innebär också att kunna påvisa detta engagemang genom internationella certifieringar.

ISO 9001 är både en garanti för alla våra kunder samt ett internt verktyg för att kontinuerligt se till våra rutiner och procedurer är effektiva och överensstämmer med gällande bestämmelser. 1994 fick Camozzi  Det Norske Veritas kvalitetssäkringscertifiering ISO 9001 i Italien samt 1997 i Sverige.

Därefter fick man 2003 miljösäkringscertifiering enligt ISO 14001 i Italien.

Ett av Camozzis huvudmål som rankas lika högt som kvalitet och säkerhet, är miljöskyddet och att vår verksamhet följer miljöbestämmelserna på den plats där det bedrivs.

Integrerade principer för kvalitetssäkringssystem och arbetssäkerhet.

 

ISO 9001-certifikatet (Sverige)

Varje dag försöker vi ständigt förbättra oss samt öka vår kompetens och vår yrkesmässighet.

Ladda ned certifikat

 

ISO 14001-certifikatet (Italien)

Minska vår energi-, vatten- och råmaterialförbrukning samt avfallsmängderna och i möjligaste mån fokusera på återvinning.

Ladda ned certifikat

Ladda ned produktcertifieringar

 

REPA (Sverige)

Vi är anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Ladda ned certifikat