Ecoefficiency


 

ENGAGEMANG FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Camozzi strävar efter att säkerställa människors livskvalitet genom kontinuerlig förbättring av miljö, ekonomi samt sociala och etiska värderingar.


Hållbar Ekonomi

En hållbar ekonomi innebär att resurserna inte förbrukas snabbare än vad naturen förmår förnya dem och att fördelarna fördelas lika. Lönsamhet är produkten av blomstrande ekosystem och samhällen. Hållbarhetsprincipen har blivit en huvudsaklig drivkraft för en ny generation produkter och affärsprocesser och representerar en ny, kraftfull och framväxande innovationsplattform.

Hållbar Miljö

En hållbar miljö innebär att vi strävar efter att använda så få material och så lite energi som möjligt i tillverkningen av våra produkter och att hålla utsläppen på så låg nivå som möjligt. Samtidigt kan våra produkter hjälpa kunderna att bevara resurser och spara energi. I en miljömässigt hållbar process jämförs produkternas och tillverkningsprocessernas sammanlagda livscyklar från "vaggan till graven" och omfattar en analys av produkternas miljöpåverkan.

Företagets Sociala

Företagets Sociala Ansvar en nyckelfaktor för att åstadkomma en hållbar utveckling. Socialt ansvar är det sätt på vilket företag hanterar sin verksamhet för att åstadkomma en generellt positiv inverkan på samhället genom att följa klart fastställda etiska och sociala regler.
  


Framtida Tekniker

KlimatskyddHållbar utveckling genom innovation
Förnybar energiproduktionMekatronik / Miniatyrisering
Effektiv energianvändningInbäddade system
Ingen KM produktcykelAlternativa material


Hållbar utveckling med klimatskydd. Hantering av klimatförändringar kommer att bli en viktig framgångsfaktor i framtiden. Utsläpp av växthusgaser under produktens livstid är det som gör skillnaden när det gäller att åstadkomma en konkurrenskraftig marknadsposition.


En stor del av den energi som driver vår huvudfabrik tas från solen genom ett avancerat solcellsystem.


Vertikal integrationsfilosofi Vi tillverkar våra produkter med ett ytterst vertikalt integrerat produktionssätt i kombination med våra lokala leverantörer vilket garanterar korta transportvägar.


Hållbar utveckling med framtidens teknik


Exempel från F&U:

K8 mikrosolenoidventil
K8P proportionell mikrotryckregulator
F-seriens lätta och ytterst kompakta ventilö
LR-seriens proportionella flödesstyrningsventiler

 

Energieffektivitet:


Redan idag kan man spara 30% tack vare en kombination av:

Effektiva komponenter och systeminstallationer,
Optimerad användning genom automation,
Övervakning och underhåll