Styrskåp och styrsystem


Komponenternas kvalitet.... Systemets styrka.

Nyckelfärdiga projekt är den bästa LÖSNINGEN för styrning av er applikation.

Integrering av såväl el- som tryckluftkomponenter innebär optimering av hela systemet.

Paneler i plast eller metall med stort urval av färger.

Kompakt konstruktion.

Specialstorlekar.

System med färdig kabeldragning.

Överensstämmelse med branschstandarder och normer.

Högeffektiva komponenter.