Bilindustrin


Bilindustrin

Leveranskedjans effektivitet som en motor för utveckling

 

Marknaden

Bilindustrin är troligtvis den mest komplexa sektorn när det gäller att hantera kundens krav i en hård konkurrens som alltmer är kopplad till den övergripande optimeringen av produktionskostnader. Komponenterna som används för att bygga maskinerna måste därför säkerställa fördelar vad beträffar optimering av produktionscykler, effektivitet och pålitlighet genom produktens livscykel. I detta sammanhang måste leverantören mer och mer inta rollen av en pålitlig partner som kan konstruera (som medkonstruktör) lösningar som passar kundens olika behov och ge en världsomspännande service - en av de viktigaste faktorerna.

 

Drivkrafter

Den ständiga effektivitetsökningen i produktionsanläggningarna kan endast erhållas genom integrering av tekniska lösningar och komponenter i system som är konstruerade för att optimera varje steg i produktionsprocessen. Bilindustrin karaktäriseras av den ständiga efterfrågan på tillförlitliga lösningar som säkerställer ökad produktivitet utan att kompromissa med flexibilitet och kvalitet. Precisionen och produktionshastigheten i systemen är nyckelfaktorer för att skapa en stor konkurrerande fördel för kunden. På samma sätt är operatörens säkerhet viktig, både när det gäller produktion och underhåll.

 

Lösningar

Camozzi investerar kontinuerligt i utvecklingen av mekatroniska lösningar som säkerställer optimering av hela systemet samt integrering av sensorer och diagnostik. Sortimentet av kontrollkomponenter, från enkla ventiler till ventilblock, är konstruerade för att samverka med de omfattande kommunikationsprotokollen samt att alltid garantera hög prestanda. På samma sätt erbjuder bromskopplingarna den högsta pålitligheten. Speciallösningar är framtagna som tar hänsyn till de strikta bestämmelser som styr sektorn. Ett exempel är sortimentet med komponenter för luftbehandling med låsbara vred och med patenterade lösningar som gör både montering och underhåll enkelt.