Elektroniksystem


Elektroniksystem

Förnyelse för att skapa nyheter

Marknaden

Använda mekatronik för att tillverka elektronik – inom elektronikbranschen innebär producera att ”fortsätta förnya sig för att skapa nyheter”.

Elektronikmarknaden är i allt större utsträckning kopplad till högutvecklade länder som behöver flexibla automatiska lösningar för att kunna svara upp mot industrins snabba utveckling.

Fortlöpande tillväxt och utveckling genom automatisering karaktäriserar den här sektorn som är en av de mest produktiva och där innovation och forskning stödjer och driver på utvecklingen.


Pådrivande faktorer

Precision, lättviktskomponenter, miniatyrisering och flexibilitet utgör de viktiga kännetecknen inom elektronikbranschen som karakteriseras av snabba förändringar och av en servicenivå som kräver minskad ”time to market”.

Utmaningen består i att studera särskilda lösningar tillsammans med våra leverantörer, att optimera komponenturvalet och att se problemet ur modulsynpunkt för att främja integrationen av dessa lösningar i maskiner som blir alltmer komplexa.


Lösningar

Tack vare utvecklingen av mikrokomponenter och mer avancerad teknik kan Camozzi idag erbjuda ett fullständigt program med komponenter som kännetecknas av precision och flexibilitet – från ventilblock till seriella moduler som klarar 64 I/O-signaler, till proportionalventiler tillverkade med patenterade system som bygger på principen med roterande spole för styrning av flöde, tryck och läge - och med inbyggd elektronik.

Mikroproportionalventiler, kompaktcylindrar och ett helt sortiment av FRL med höga flöden trots ytterst små mått kompletterar utbudet till krävande branscher – t.ex. elektroniksektorn.