Förpackningar


Förpackningar

Förpackningar med all världens material

 

Marknaden

Den globala förpackningsindustrin omsätter ca 500 miljarder USD och kan delas upp i fyra huvudsegment beroende på det material som används:
- papper/kartong
- plast
- glas
- metall
De största segmenten – papper/kartong och plast – står för 70% av världsmarknaden och kännetecknas av extremt hög konkurrens.
Förpackningsindustrin försörjer en mängd olika marknader och applikationer - den största av dessa är mat- och dryckesindustrin som står för upp till 60% av alla förpackningsapplikationer.
Dessa marknader tenderar att vara stabila snarare än periodiska med regelbunden tillväxt som gör dem synnerligen attraktiva att bedriva verksamhet på.


Pådrivande faktorer

Automatisering är en viktig konkurrensfördel inom förpackningsbranschen och högt automatiserade maskiner är attraktiva då de kan förbättra produktiviteten och optimera tillverkningskostnaderna.
Varje effektivitetsökning måste emellertid balanseras mot eventuell stilleståndstid på grund av maskinfel.
Automationslösningarna måste således både vara tekniskt innovativa och samtidigt lätta att underhålla och reparera.


Lösningar

Camozzi har ett omfattande program med komponenter och lösningar för hela förpackningsindustrin.
Det finns också ett fullständigt program med supporttjänster så att kunden alltid får bästa lösningen vad gäller prestanda, säkerhet, trygghet och effektivitet.