Mat & Dryck


Mat & Dryck

Att bearbeta en hel värld av människors liv.


Marknaden.

Mat- & dryckesindustrin har en unik roll när det gäller utvecklingen av ekonomiska möjligheter eftersom den är så central för människans liv och hälsa. Mat- & dryckesbranschen som drivs av en allt större disponibel inkomst har upplevt en markant förändring av konsumtionsmönstret. Konsolidering, framväxande utvecklingsländer i kombination med befolkningstillväxt och fler statliga regler påverkar livsmedelsföretagen och deras affärsstrategier. Den överlägsna ekonomiska tillväxten i många av världens länder ger miljarder människor möjligheten att välja bland många olika livsmedelsvarianter och på så sätt skapa nya marknader för många produkter. Tillströmningen av nya konsumenter och produkter har lett till ett allt större behov av innovativa globaliserade produktionsprocesser.


Drivkrafter.

Automatisering av fabriker och processer samt nya tekniker banar väg för effektivare produktionsformer och utveckling av nya produkter. Bland de viktigaste teknikerna kan nämnas bioteknik, informations- och kommunikationsteknik (ICT), radiofrekvensidentifiering (RFID) samt robot- och sensorteknik. Biotekniken innebär ett viktigt verktyg för utveckling och produktion av nya hälsobefrämjande och miljömässigt hållbara livsmedelsprodukter. Dessa marknadstrender leder till omfattande automationsutnyttjande i tillverkningsprocessen.


Lösningar.

Som specialist på automationslösningar kan vi erbjuda både standard- och speciallösningar med högsta kvalitet och säkerhetsstandard till mat- & dryckesindustrin vilka bidrar till människans hälsa. Med våra automationslösningar bidrar vi till livsmedelsindustrins utveckling.