Medicinteknik


Medicinteknik


Marknaden

Läkemedelsindustrin, den s.k. “hälsovårdsproduktbranschen” är en av de mest vitala och dynamiska sektorerna i världsekonomin.

Intäkterna från försäljningen av dessa produkter beräknades uppgå till 290 miljarder USD 2009 och förväntas som en följd av en årlig ökning med 7% bli 490 miljarder USD 2016.
Det är en alltmer tekniskt utvecklad marknad eftersom effektiva och avancerade medicinska maskiner och utrustning blir allt viktigare för användarna.

Försäljningen av komponenter och enheter till Life Science och då de viktigaste segmenten som t.ex. bioinstrument, dentalutrustning , medicinsk utrustning till sjukhus, klinisk kemi, kromatografi, molekylanalys, biofarma och syreterapi innebär en stabil tillväxt med över 7 miljarder USD 2016. En viktig roll i nästa tillväxtfas för Life Science-marknaden kommer att innehas av framväxande ekonomier som t.ex. Kina, Brasilien och Indien. Medicinsk utrustning kräver vätskekontrollkomponenter med innovativ teknik, t.ex. mikroflöden, där marknaden har växt med mer än 20% under de senaste 5 åren.


Pådrivande faktorer

Innovativa tekniker för vätskekontroll med hjälp av elstyrda ventiler som inte bara har PÅ/AV-funktioner utan som numera arbetar proportionerligt måste ovillkorligen tillämpas på komponenterna som används inom Life Science.

Intuition är förmågan att kunna utveckla ett projekt för en ny komponent eller enhet som uppfyller kundens fordringar och som ännu inte har använts, dvs. är ny, kan i bland visa sig vara revolutionerande ifråga om befintliga system.

Driftsäkerheten hos komponenter eller komponentdelar är livsviktig, eftersom de alltid används i högriskmiljö.
Kunskap för att utforma och tillverka integrerade system som omfattar tillämpning av principer för flödesdynamik, elektronik, kemi/fysik och mikromekanik.


Lösningar

Utvecklingen av nya mikrokomponenter och elstyrda ventiler gör det möjligt att skapa speciella lösningar, i synnerhet där det krävs enheter med ytterst små dimensioner.

Det här tillämpas av Camozzi i kombination med materialforskning i syfte att anpassa elstyrda ventiler till alla former av vätske- och gasflöde.

På Camozzis forskningscentrum fortsätter man att studera funktionella tekniker i syfte att ta fram alltmer innovativa elstyrda ventiler med ännu bättre prestanda. Camozzikomponenter som specialtillverkas för just den här branschen har konstruerats med tanke på prestanda och optimala mått.