Montering & Robotteknik


Montering & robotteknik

Automatisering som tillväxtfaktor

Marknaden

Under många år har vi runt om i världen fått uppleva konkurrens mellan olika industrisystem. Konkurrensen mellan länder som erbjuder lågpristillverkning motverkas av en trend mot automatisering som allt oftare leder till helt automatiserade monteringsavdelningar utan personal.

Robotar tar över alltmer komplicerade uppgifter, t.ex. flexibla monteringssystem (FAS), plocksystem, slutbehandling och provning där det förutom snabbhet och driftsäkerhet krävs att man kan fjärrstyra maskiner och hela tiden övervaka resultaten.

Hållbarhet och effektivitet är frågor av intresse för allt fler företag med omfattande automatisering av tillverkningsprocessen. Att bedriva verksamhet med respekt för miljön och med ekologiskt hållbara lösningar är definitivt ett av de målsättningar som företagen har för framtiden – också teknik- och komponentleverantörer.


Pådrivande faktorer

Precision och snabbhet måste kombineras med driftsäkerhet och hög kvalitet.

Fjärrstyrning av de mest komplexa arbetsmoment och garanterad repeterbarhet, samt framför allt flexibilitet, är viktiga förutsättningar för att kunna utveckla anpassade produkter som tillgodoser kundernas alla behov.

Miniatyrisering och mekatronik är grundläggande frågor när man vill ta fram modulbaserade lösningar med integrerad elektronik som karakteriseras av ytterst små dimensioner och som är både kompakta och lätta.


Lösningar

Tack vare vårt forskningscentrum och laboratorier som klarar av att testa alla nya produkter och kundanpassade lösningar kan vi på Camozzi erbjuda våra kunder lösningar som innefattar den senaste tekniken i kombination med komponentminiatyrisering och mekatronik.

C-Solutions har specialiserat sig på tillverkning av paneler, system och specialprodukter som ska användas i flerfunktionslösningar.

Varje produkt testas gentemot sektorns viktigaste internationella standarder och i enlighet med respektive kunds särskilda fordringar för att garantera driftsäkerhet och hållbarhet under faktiska driftförhållanden.