Plast & Gummi


Plast & Gummi

Att skapa en hel värld av idéer.


Marknaden.

Plastmaskinernas komponenter utsätts för en mängd olika mekaniska påfrestningar. Avancerad materialbearbetning såsom precisionskrossning och malning eller avancerad ytbehandlingsteknik och värmebehandling har utvecklats för att åstadkomma maximal prestanda under utökad livslängd. Trots hög automatiseringsgrad är människans närvaro fortfarande väsentlig på viktiga punkter utmed produktionskedjan och förutsättningarna under vilka produkterna tillverkas har blivit allt viktigare för kunden. Tillverkare av plast- och gummimaskiner har sett till att dessa maskiner bidrar till säkra arbetsförhållanden som i sin tur hjälper till att bibehålla höga produktivitetsnivåer.

Drivkrafter.

Energi: Som en reaktion på ständigt ökande energipriser utvecklar man inom branschen maskiner med upp till 50% lägre energikonsumtion genom nya och optimerade koncept. Kvalitet: Med nya generationer av maskiner kan slutkunderna tillverka delar med högsta kvalitet tack vare innovativa högpresterande lösningar som garanterar stor precision och repeterbarhet.
Driftsäkerhet: Styrkoncepten grundar sig på fältbussteknik. Maskinkomponenterna är försedda med gränssnitt som medger fjärrdiagnostik och support via Internet.
Kostnad: Som svar på ökande kostnadstryck från kunderna innebär de nya maskinerna hög produktionstakt och driftsäkerhet samt låg energikonsumtion i kombination med ett attraktivt pris-/prestandaförhållande.

Lösningar.

Camozzis tekniska fokusering på minatyrisering och mekatronisk integration gör att vi kan erbjuda applikationsorienterade lösningar för den krävande plast- & gummimarknaden som löser kundernas problem.