Textilmaskiner


Tekstilmaskiner

Marknaden

Textilmaskinbranschen  kräver betydande investeringar i forskning, djupgående kunskaper samt lång erfarenhet av textilier, mekanik och elektronik: länder som producerar utrustning på högteknologisk nivå är följaktligen inte många.

Italien är idag världens tredje största producent av textilmaskiner och den tekniska nivån på produkterna anses av konkurrenterna vara den absolut högsta.


Pådrivande faktorer

Projektet “hållbara tekniker” som anordnas av ACIMIT, syftar till att utveckla vissa teman som anses vara livsviktiga för branschen när det gäller hållbar utveckling. Projektet tar upp frågor som rör intelligent hushållning med energi, vatten och kemikalier till textilmaskiner.

Textilforskningen upphör aldrig. Det senaste är nanoteknik där man använder nanostrukturerade mikropartiklar av silver. Tillämpad på idrottskläder tar denna teknik bort bakterier och som en följd, dålig lukt och allt detta utan förorenande kemiska bakteriedödande medel som kan vara farliga för kroppen och utan att kräva rengöringsmedel som påverkar hud och miljö.

Förutom naturliga råvaror som bomull, lin, hampa, jute, siden och ull handlar ekologiska kläder också om färgämnen som inte är syntetiska eller som förorenar miljön samt om bearbetning och slutbehandling. Dessutom kan kläderna tillverkas av återvunnet material och genom lokal produktion som i mindre omfattning påverkar miljön. (Corriere della Sera - italiensk dagstidning från 2012-02-03)


Lösningar

Vår uppgift är att erbjuda våra kunder inom textilbranschen kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser.

Vårt engagemang för våra kunder sviktar aldrig. Vi strävar kontinuerligt efter att överträffa deras förväntningar – oavsett om det gäller att snabbt tillgodose deras behov eller om att bibehålla vår flexibilitet på en alltmer föränderlig marknad för att kunna erbjuda kvalitetsprodukter till vettiga priser.

Att verka på den här marknaden innebär att kunna erbjuda tillverkare av textilmaskiner våra lösningar som helt och hållet bygger på italiensk kvalitet.