Träbearbetningsmaskiner


Träbearbetningsmaskiner

Trä - ett material för livet

Marknaden

Trä har som ett livsviktigt material för människan en viktig roll i kedjan – alltifrån möbler till byggnader, från halvfabrikat till möbelkomponenter.

Tack vare sina speciella egenskaper är det ett av de vanligaste byggmaterialen på Jorden.

Här i landet anses det vara en av de faktorer som bidragit till uttrycket ”Made in Italy” - ett briljant exempel på italiensk innovation som exporteras världen runt.

Detta material finns på marknaden i många olika former tack vare de oändliga användningsområdena.

Principerna för hållbarhet och miljövänlighet världen över har drivit på spridningen av träfiberplattor som bygger på återvinning – s.k. spånplattor.

Tack vare att människor utvecklas och ständigt får nya behov har möbler och följaktligen snickerimaskiner upplevt en markant expansion, i synnerhet i länder som Kina, Indien, Brasilien och en stor del av Europa.


Pådrivande faktorer

Med tanke på den långt drivna automatiseringen inom branschen innebär den senaste trenden fokus på optimering av kostnader och tid, något som även belyser problemen med oplanerade driftstopp på maskinsidan.

På grund av den hårda konkurrensen inom branschen måste vi ofta komma på lösningar som kräver kontinuerliga arbetscykler - något som förutsätter driftsäker utrustning.

För att kunna klara av situationen har maskintillverkarna ibland fattat beslut där man i vissa fall t.ex. har monterat in kommunikationssystem med fältbussnoder i ventilblock och på så sätt optimerat hanteringen och minskat installationstiden.

I andra fall har man med tanke på kostnaderna valt att använda individuella ventiler.


Lösningar

Träbearbetningsmaskiner utvecklas hela tiden och funktionerna blir hela tiden alltmer högteknologiska.

Hastigheten har blivit en nyckelfaktor när det gäller dessa maskiner – hinna mer på kortare tid, samla flera olika funktioner i en enda maskin eller direkt i en enda funktion. Tänk bara på vad programmerbara styrsystem kan åstadkomma idag.

Camozzi kan genom sin historiskt långa närvaro inom den här sektorn och tack vare sitt nära samarbete med marknadsledande företag erbjuda ett omfattande program med flexibla lösningar som t.ex. inriktar sig på att optimera hela system, förenkling av inkopplingen samt minskade dimensioner genom förmonterade paneler – en lösning som allt oftare visar sig innebära stora fördelar vid konstruktionen av en maskin.