Teknik


Vad innebär Camozzis teknik

Konstruktion, optimering och tillverkning av komplexa integrerade produkter där intelligens måste integreras i de mekaniska funktionerna.

Teknik betyder kompetens.

För att kunna förse marknaden med de bästa tjänsterna krävs kompetens ifråga om mekatronisk tillverkningsteknik sida vid sida med mekanisk konstruktion och tillverkning, elektronikkonstruktion & tillverkning, polymermaterialdesign och bearbetning samt produktionskunnande i allmänhet. Framgång kräver personer som behärskar den senaste individuella tekniken och som har förmågan att få dessa tekniker att samarbeta för att skapa funktionalitet.
 
Teknik betyder gränsöverskridande verksamhet.

Camozzis tekniska vägbeskrivning är en framtidsvision som beskriver tekniska möjligheter som ska utvecklas och produktkrav som ska kopplas till kundens behov.
Den stora utmaningen för våra tekniska vägbeskrivningar är att skapa förståelse för hur teknisk kapacitet och marknadens behov förändras över tid och erbjuda en vision av framtiden så att verksamhetsstrategier kan utvecklas idag.

Teknik innebär att skapa värde för innovation.

I en globaliserad ekonomi måste företagen öka sin kapacitet för teknisk utveckling och innovation och därigenom skapa förutsättningar för kontinuerligt ökat kundvärde. För tillverkare av automationskomponenter innebär detta att kundernas behov av mekatroniska och elektroniska lösningar samt flödeskontrolllösningar konstant kommer att öka under de kommande decennierna. Inom Camozzis affärsenhet för automation är den tekniska planeringen en process som kontinuerligt bygger på befintlig kunskap och kompetens och som skapar nya möjligheter.

Läs mer om Camozzis teknik.

Flödeskontroll

Proportionalteknik

Miniatyrisering