Flödeskontroll


Flödeskontroll.
Mer än bara luft.

Styrning och reglering av vätskor, såväl i vätske- som i gasform, kräver allt mer sofistikerade och tekniskt avancerade komponenter i takt med att tillämpningarna blir mer och mer krävande. Samtidigt utvecklas och expanderar sektorer som t.ex. har behov av solenoidventiler. Användningen av solenoidventiler bestäms ofta av faktorer som t.ex. säkerhet, miljöhänsyn och livslängden på utrustning i instrument som ska fungera under några av de mest besvärliga situationer där de vätskor som ska styras kan vara giftiga, frätande eller kräva höghastighetsfunktioner. Flödesdynamik är det område inom mekaniken som sysslar med lagar som bestämmer vätskors och gasers egenskaper. Solenoidventiler är de komponenter som automatiskt fångar upp, styr och reglerar vätskeflödet inom en krets eller ett system. Solenoidventiler kan överföra kraft och, i synnerhet, användas för att ge styr- eller pilotsignaler till andra separata ventiler eller kretsar. Lösningar inom det här området består vanligtvis av komponenter som är ytterst avancerade genom den ökande integreringen av elektroniska och mekaniska tekniker. Forskning om och konstruktion av nya flödesdynamiska komponenter koncentreras på ytterligare miniatyrisering samtidigt som flödesegenskaperna bibehålls. Det här gäller i synnerhet för solenoidventiler.

Förutom miniatyriseringen håller följande teknologier på att överföras till den nya generationen flödeskontrollkomponenter:

- Proportionella styrsystem
- System avsedda för PWM- och PCM-kontrolltekniker
- Separeringsmembransystem för kontroll av frätande vätskor
- System för inbyggd säkerhetskontroll
- Vippstyrsystem
- Integrerade system med position-, tryck- och flödessensorer

Tillverkare av medicinteknisk utrustning måste konstruera, tillverka och distribuera sina produkter i Europa i enlighet med säkerhetsstandarderna i direktiv 93/42/EEG och andra aktuella direktiv.
Produkter som uppfyller direktivens krav märks med CE.

Camozzi tillverkar inga medicintekniska produkter, men hjälper sina kunder med bästa möjliga expertis och erfarenheter så att de kan göra det.

Detta innebär även att kunna tydliggöra sina ansvarsområden.

Certifikatet för överensstämmelse med det medicintekniska direktivet som ”tillverkare av delkomponenter” visar att Camozzi uppfyller de krav på expertis och kvalitet som det medicintekniska direktivet ställer på tillverkare av delkomponenter till kompletta produkter.

Certifikatet erhölls efter bedömning av det registrerade kontrollorganet DNV i enlighet med det medicintekniska direktivet och de internationella ISO 13485-standarderna.

C_FLUID CONTROL CATALOGUE 2014/2015

Choose your language to read Flipping Book online: