Miniatyrisering


När mekatroniken lyfter.

Intelligenta tryckluftsystem för automationsindustrin med integrerade sensorer och diagnostikfunktioner vilka medger anpassade lösningar som kontrollerar tryck- och flödesparametrar och som t.o.m. går så långt som att minska maskinernas processtid och spara energi. Det här är viktiga egenskaper hos dagens automationskomponenter som är avsedda för en krävande globaliserad marknad -  system som i allt högre grad blir mer tekniska och specialanpassade. Sådana system behöver vara små och smarta.

Den här marknadstrenden leder till en kontinuerlig miniatyrisering av komponenterna som är mekatronisk till sin karaktär samt till integrering av ett flertal funktioner i specialanpassade system som hela tiden blir kompaktare och mer kompletta. Miniatyriseringen används i stor omfattning för att utveckla avancerade styrversioner för solenoidventiler, som blir mindre och mindre. Helt i linje med dessa tekniktrender koncentrerar sig Camozzi på den pågående utvecklingen av framtida komponenter. Forskning är kärnpunkten i denna verksamhet och har förmågan att iaktta och experimentera för att se till att bara de bästa lösningarna kommer fram.

“För oss handlar kreativitet om att utforska många nya ideer. Den optimala lösningen är den som återstår efter att alla tänkbara alternativ har eliminerats. Vi utvecklar hela tiden vår kunskap som vi vidarebefordrar till våra kunder för att de helt och fullt ska kunna dra nytta av fördelarna med den senaste tekniken”.

Lärs mer om

Mikrosolenoidventiler i K8-serien
Mikrotryckregulatorer i K8P-serien