Proportionalteknik


Intelligent användning av luft.

Marknaden kräver i allt högre grad förbättringar av automationskomponenter och systemegenskaper när det gäller noggrannhet, flexibilitet och rörelsestyrning. Tryckluftsdrivna servosystem integreras med inbyggda elektronikstyrsystem för att uppfylla de höga kraven på marknaden. Tryckluftsdriven automation har blivit en del av mekatroniken, något som kännetecknar de mekaniska system där egenskaper och fördelar fastställs genom samverkan mellan den mekaniska och elektroniska tekniken. Med Camozziz proportionalteknik kan lufttryck och luftflöde styras snabbt och exakt, vilket minskar maskinernas processtid, och leder till mindre tryckluftsåtgång samt bidrar till energibesparingar. De grundläggande fördelarna åstadkoms genom integrering av elektroniska styr- och avkänningsfunktioner direkt i komponenterna vilket innebär en mycket mer konkurrenskraftig och innovativ användning av tryckluftstillämpningarna. Tack vare den senaste utvecklingen inom proportionalteknik kommer intelligenta tryckluftssystem klart att spela en allt viktigare roll i världen när det gäller framtidens automationslösningar. Camozzi täcker in de huvudsakliga teknikerna för proportional luftstyrning:

PWM-teknik  - proportional tryckstyrning med pulsbreddmodulering.

Sätesventilteknik - direktverkande flödeskontrollventiler.

Linjär spolteknik - proportional flödesstyrventiler med linjära metall/metallspolsystem

Läs mer om Camozzis proportional teknik.